040 528 5285 petteri.salmijarvi@gmail.com

Yrittäminen pitää Lapin elinvoimaisena

Kuluneella hallituskaudella Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaikkaa ja samalla kunnianhimoinen tavoite nostaa työllisyysprosentti 72:n saavutettiin. Työllisyysasteen nosto on hallituksen suurin aluepoliittinen teko: yli 100 000 työpaikkaa syntyi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Työllisyysasteen nosto säilyy myös tulevalla hallituskaudella yhtenä tärkeimmistä tavoitteista. Työllisyysasteen kasvu lisää verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja. Se on välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Hyvä työllisyystilanne luo uskoa nuorille ja rohkaisee perheen…

Lue lisää →

Metsäeräuudistus on saatava päätökseen!

Merkittävä osa Suomen luonnonvaroista keskittyy Pohjois-Suomeen. Lappi tuottaa huomattavan osan Suomen vesivoimasta ja teollisuudessa käytettävästä puuraaka-aineesta. Valitettavasti suurin osa hyödyistä jää kuitenkin etelään. Metsäerän jakoperusteet muuttuivat oleellisesti, kun pinta-alaverotuksesta luovuttiin ja samalla pohjoisen kunnat menettivät merkittävän osan tuloistaan. Metsähallituksen mailla tehtävät hakkuut ovat nykyisellään merkki modernista siirtomaapolitiikasta. Kunnat eivät aina saa edes kymmentä prosenttia alueellaan tehtävien metsähallituksen hakkuiden tuotosta….

Lue lisää →