Yrittäminen pitää Lapin elinvoimaisena

Kuluneella hallituskaudella Suomeen syntyi 140 000 uutta työpaikkaa ja samalla kunnianhimoinen tavoite nostaa työllisyysprosentti 72:n saavutettiin. Työllisyysasteen nosto on hallituksen suurin aluepoliittinen teko: yli 100 000 työpaikkaa syntyi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle.

Työllisyysasteen nosto säilyy myös tulevalla hallituskaudella yhtenä tärkeimmistä tavoitteista. Työllisyysasteen kasvu lisää verotuloja ja vähentää sosiaalimenoja. Se on välttämätöntä hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi.

Hyvä työllisyystilanne luo uskoa nuorille ja rohkaisee perheen perustamiseen, lisää hyvinvointia ja mahdollistaa koko maan pitämisen asuttuna.

Jotta me Lapissa saavutamme työllisyystavoitteemme, tulee meidän suhtautua ennakkoluulottomasti alueemme elinvoimaisuutta tukeviin hankkeisiin. Suuret investoinnit luovat mahdollisuuksia myös pk-sektorille ja samalla myös julkiset palvelut säilyvät kotikunnissamme.

Lapissa on suurta kasvupotentiaalia mikroyrityksissä, mutta monesti kynnys ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen osoittautuu liian suureksi. Tämä hidastaa ja heikentää talouskasvua. Tulevan hallituksen on tehtävä yrittäjäystävällistä politiikkaa ja tuettava pk-yritysten kasvua helpottamalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista miettivän yrittäjän taakkaa.

Samaan aikaan moni pk-yritys on vaarassa tulla lakkautetuksi, koska jatkajaa ei ole. Yritysten sukupolvenvaihdoksia on helpotettava ja samalla on huomioitava myös yritysten siirtyminen perhepiirin ulkopuolelle nykyistä paremmin.

Lapissa on paljon sesonkiyrityksiä ja ylimääräistä harmia yrittäjille aiheuttaa verotus, joka maksetaan kuukausittain samansuuruisena edellisen vuoden tulokseen perustuen. Ongelma esiintyy etenkin sesongin ulkopuolisina aikoina, jolloin yrityksissä on hiljaista. Verotuksessa tulisi olla vaihtoehtona reaaliaikaisuus, jolloin yritys maksaisi tuloveron kuukausittain alv-ilmoituksen yhteydessä.

Petteri Salmijärvi